Disclaimer

WhiskyReview.nl is niet verantwoordelijk voor reacties van bezoekers op dit weblog, maar behoudt zich het recht voor om reacties te hergebruiken, te weigeren of in te korten.
WhiskyReview.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van WhiskyReview.nl.

WhiskyReview.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. WhiskyReview.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. WhiskyReview.nl bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Creative Commons.
De tekst en afbeeldingen op WhiskyReview.nl zijn onder een Creative Commons licentie. In dit geval is dat de Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen licentie. Deze Creative Commons-licentie geldt niet voor de vormgeving van deze site, het WhiskyReview.nl logo of waar anders aangegeven.

Deze licentie geeft u, in het kort, het recht om de teksten en afbeeldingen van deze site te gebruiken, zolang u een link naar deze site terugplaatst.

Alle rechten voorbehouden.